Drukuj

Rada Pedagogiczna

 

 


Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych:

Pracownicy pedagogiczni:

 

Pracownicy niepedagogiczni:

Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut Szkoły.

 

mgr Anna Nowak nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Roma Pamuła wychowawca grupy przedszkolnej starszej
mgr Iwona Warkiewicz wychowawca grupy przedszkolnej młodszej
mgr Urszula Soboniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicywychowawca klasy 2 SP
mgr Marzanna Wróbel nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy 3 SP
mgr Karolina Dziubińska nauczyciel informatyki, wychowawca klasy 5 SP
mgr Urszula Ginter nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1 SP,
mgr Agata Tądel nauczyciel języka polskiego,
mgr Urszula Tądel nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
   
mgr Małgorzata Lampa nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy,wychowawca klasy 8 SP
mgr Iwona Gonera nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 7 SP
mgr Justyna Radecka nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4
mgr Robert Bielecki nauczyciel języka angielskiego
mgr Magdalena Błaszczyk
nauczyciel języka niemieckiego, logopeda
mgr Robert Wysmołek nauczyciel historii, wos, wdż, wychowawca klasy 6
mgr Ewa Jagusiak nauczyciel geografii
mgr Alina Nabiałczyk
nauczyciel chemii,nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Beata Czubacka nauczyciel biologii, wychowania fizycznego
mgr Sabina Szostek nauczyciel fizyki, techniki,
mgr Michał Klimas nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel przyrody
mgr Artur Rybaniec dyrektor, wychowawca świetlicy
mgr Katarzyna Rybaniec nauczyciel plastyki
Anna Pożarlik
nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy
mgr Anita Gawron wychowawca świetlicy, bibliotekarz
mgr Katarzyna Prokopowicz nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Aleksandra Szczęsna - Cyprych nauczyciel współorganizujący kształcenie, tyflopedagog, surdopedagog
   

mgr Magdalena Brewczyńska - Jeziak

pedagog
mgr Paweł Puchała pedagog
mgr Marta Wojciechowska(zastępstwo: Anna Jończyk)
religia
ks. mgr Adam Kępka
religia
   

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:14 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:19 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:19 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:20 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 16:21 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 21 luty 2018 08:14 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. środa, 21 luty 2018 08:18 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 wrzesień 2018 08:34 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 luty 2019 08:38 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 08:59 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 09:04 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 09:05 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:14 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 12:15 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. środa, 22 lipiec 2020 10:05 Weronika Jacyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 styczeń 2021 06:54 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 08:48 olac