Rejestry, ewidencje, archiwa

 


 

Szkoła prowadzi:


● księgę ewidencji uczniów

● księgę uczniów

● ewidencję wydawanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE

● rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych

● rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów

● rejestr wydanych kart rowerowych

● rejestr pracowników

● ewidenję akt osobowych pracowników

● rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli

● ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji

● księgę inwentarzową

● ewidencje: środków czystości, przejazdów służbowych, opłat pocztowych

● księgę druków ścisłego zarachowania

● rejestr zamówień publicznych

● rejestr zarządzeń wewnętrznych

● rejestr korespondencji

● archiwum szkolne

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów

lub o duplikat dokumentu powinna

złożyć podanie do sekretariatu szkoły.

Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 17:06 Karolina Dziubińska