Budżet

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Borownie

 


 

1. Zespół jest jednostką budżetową.


2. Działalność finansowa Zespołu:


a. Zespół prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego,


b. Zespół zakłada rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych i dysponuje środkami finansowymi zgodnie z regulaminem


3) Mienie Zespołu jest własnością samorządową będącą w użytkowaniu i zarządzaniu Zespołu.

 

BUDŻET SZKOŁY USTALA ORGAN PROWADZĄCY - GMINA MYKANÓW
kwota ta jest przeznaczona na:


- wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- bieżące opłaty za media,

- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
- dokształcanie nauczycieli,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,

- zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 15:27 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 08:10 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 08:11 Karolina Dziubińska