Informacje

nieudostępnione


 

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,

a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia,

udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować

bezpośrednio do dyrektora

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 17:10 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 08:08 Karolina Dziubińska